สงกรานต์ปีนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านๆมา

อย่างที่รู้ๆกัน งดกิจกรรมทุกอย่าง ผมไม่เล่นน้ำสงกรานต์มาเป็นสิบปีแล้ว แต่เสียดายที่ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่เหมือนทุกปี แต่ปีนี้ก็ยังได้สรงน้ำพระนะ 🙂