ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖

วันนี้ได้รับของขวัญปีใหม่(ล่วงหน้า) เป็นของที่อยากได้มาก
ปฏิทินธรรม คำสอนพุทธทาส
ปฏิทินจีน น่ําเอี๊ยง


ขอบคุณน้อง(เบอร์)ตองมากนะคับ 😉