งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๕

ระหว่าง ๑๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขอขอบคุณ : ข้อมูลและภาพจากinternet