ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖

วันนี้ได้รับของขวัญปีใหม่(ล่วงหน้า) เป็นของที่อยากได้มาก
ปฏิทินธรรม คำสอนพุทธทาส
ปฏิทินจีน น่ําเอี๊ยง


ขอบคุณน้อง(เบอร์)ตองมากนะคับ 😉

Advertisement

Published by

phichaisang

selenophile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.