สีขาว-เหลือง


วันนี้มีโอกาสผ่านไปแถวโรงเรียน ตอนนี้ก็ยังทำรถไฟใต้ดินไม่เสร็จอยู่ดี เห็นโรงเรียนแล้วคิดถึงสมัยเรียนมัธยม ค่อนข้างผูกพันธ์กับโรงเรียน เพราะเรียนมาตั้ง6ปี ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชที่ลานวิหารน้อยให้ได้

Published by

phichaisang

selenophile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.